MC1040V

CNC vertikálne obrábacie centrum je určené pre obrábanie plochých a skriňových dielcov zo všetkých druhov konštrukčných materiálov. Umožňuje frézovať vonkajšie a vnútorné rovinné plochy, guľové plochy a plochy nepravidelného tvaru. Z technologických operácií je stroj určený na frézovanie, vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie a rezanie závitov. Stroj je vybavený digitálnymi pohonmi a priamym odmeriavaním s lineárnymi pravítkami pre dosiahnutie vysokej presnosti pri obrábaní zložitých súčiastok.

Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Základ stroja tvorený masívnymi odliatkami zo šedej liatiny pre dosiahnutie vysokej tuhosti stroja
 • Veľký pracovný rozsah pri minimálnej pôdorysnej zástavbe stroja
 • Predopnuté lineárne valivé valčekové vedenia zabezpečujúce veľmi presné polohovanie pracovných osí
 • Kalené a brúsené guličkové skrutky pre dlhodobú presnosť počas celej životnosti stroja
 • Upínací kužeľ ISO 40 umožňujúci použitie širokého sortimentu technologických nástrojov
 • Priame odmeriavanie HEIDENHAIN vo všetkých osiach garantuje rozmerovú stabilitu a opakovanú presnosť obrobkov
 • Laserová kalibrácia stroja počas montáže
 • Riadiaci systém a digitálne pohony HEIDENHAIN
 • Komfortné ovládanie stroja vďaka otočnému upevneniu panela riadiaceho systému
 • Elektrokomponenty od renomovaných európskych výrobcov
 • Bezstratové tukové mazanie guličkových skrutiek a lineárnych vedení
 • Vodotesné kabínové krytovanie pracovného priestoru s presklenenými dverami
 • Upínací stôl s piatimi drážkami
 • Konštrukcia stroja spĺňa najnovšie bezpečnostné štandardy a normy
 • Široký sortiment doplnkového príslušenstva

 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY:

Riadiaci systém HEIDENHAIN TNC 640 Zabudovaný zásobník pre 24 nástrojov Lineárne odmeriavanie HEIDENHAIN
     
Ručné koliesko HEIDENHAIN HR510 Obrobková sonda HEIDENHAIN NC rotačný stôl (4.os) s ručným koníkom
     
Vonkajšie chladenie rezných nástrojov Dopravník triesok s odvodom vľavo Bezstratové tukové mazanie

 

HLAVNÉ PREDNOSTI:

 • Základ stroja tvorený masívnymi odliatkami zo šedej liatiny pre dosiahnutie vysokej tuhosti stroja
 • Veľký pracovný rozsah pri minimálnej pôdorysnej zástavbe stroja
 • Predopnuté lineárne valivé valčekové vedenia zabezpečujúce veľmi presné polohovanie pracovných osí
 • Kalené a brúsené guličkové skrutky pre dlhodobú presnosť počas celej životnosti stroja
 • Upínací kužeľ ISO 40 umožňujúci použitie širokého sortimentu technologických nástrojov
 • Priame odmeriavanie HEIDENHAIN vo všetkých osiach garantuje rozmerovú stabilitu a opakovanú presnosť obrobkov
 • Laserová kalibrácia stroja počas montáže
 • Riadiaci systém a digitálne pohony HEIDENHAIN
 • Komfortné ovládanie stroja vďaka otočnému upevneniu panela riadiaceho systému
 • Elektrokomponenty od renomovaných európskych výrobcov
 • Bezstratové tukové mazanie guličkových skrutiek a lineárnych vedení
 • Vodotesné kabínové krytovanie pracovného priestoru s presklenenými dverami
 • Upínací stôl s piatimi drážkami
 • Konštrukcia stroja spĺňa najnovšie bezpečnostné štandardy a normy
 • Široký sortiment doplnkového príslušenstva
Technické údaje jedn. MC1040V
     
Pracovný priestor    
Upínacia plocha stola mm 1200x500
Počet a šírka T-drážok mm 5x18x100
Max. hmotnosť obrobku kg 850
     
Pojazdy    
Os X mm 1040
Os Y mm 540
Os Z mm 600
Vzdialenosť vretena od roviny stola mm 150-750
     
Vreteno    
Kužeľ vretena   ISO 40
Otáčky vretena min-1 12000
Max. krútiaci moment na vretene (S6 - 25 %) Nm 140
Vzdialenosť stredu vretena od stĺpa mm 570
     
Vreteno s prevodovkou ZF (pre špeciálne vyhotovenie)    
1. stupeň (1:4) otáčky vretena min-1 20 ÷ 1600
                     krútiaci moment Nm 248
2. stupeň (1:1) otáčky vretena min-1 1600 ÷ 8000
                     krútiaci moment Nm 64
     
Pohon vretena    
Hlavný vretenový motor (S1/S6 – 40 %) kW 15/25
     
Rýchlosť posuvu    
Rýchloposuv osi X,Y,Z m.min-1 30/30/25
Pracovný posuv m.min-1 0,001 ÷ 10
     
Automatický výmenník nástrojov    
Počet nástrojov   24
Max. priemer nástroja pri obsadených vedľajších pracovných miestach mm 100
Max. priemer nástroja pri voľných vedľajších pracovných miestach mm 150
Max. dĺžka nástroja mm 250
Max. hmotnosť nástroja kg 6
     
Presnosť polohovania    
Presnosť polohovania X,Y,Z os mm 0,005
Opakovaná presnosť X,Y,Z os mm ± 0,0025
     
Rôzne    
Čerpadlo chladiacej kvapaliny kW 0,75
Prívod vzduchu MPa 0,6
Celkový príkon stroja kVA 46
     
Rozmery stroja    
Výška mm 3100
Šírka mm 3040
Dĺžka s dopravníkom triesok mm 4160
Hmotnosť stroja (bez príslušenstva) kg 5600
     
Riadiace systémy    
CNC riadiaci systém   HEIDENHAIN TNC 640 
https://trens.sk/sites/default/files/TRENS_produktove%20listy%20MC1040V_SK_C_web.pdf