Orgány spoločnosti

Zobraziť v aktualitách: 

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Vladimír Vrtel
Predseda predstavenstva
 
Ing. Peter Petruš
Člen predstavenstva

Ondrej Szabo, BSBA
Člen predstavenstva

Dozorná rada

JUDr. Denisa Kubínyiová
Predseda dozornej rady

Ing. Miroslav Šurina
Člen dozornej rady

Peter Vražda
Člen dozornej rady