Orgány spoločnosti

Zobraziť v aktualitách: 

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Eduard Šebök​
Predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Vrtel
Podpredseda predstavenstva
 
Marko Daniš​
Člen predstavenstva

Bc. Martin Nižňan​
Člen predstavenstva

Dozorná rada

Bc. Jaroslav Hadvig​
Predseda dozornej rady

​JUDr. Peter Debnár
Člen dozornej rady

Peter Vražda
Člen dozornej rady