Sústružnícke centrá

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY:

Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
     
Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

 

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.
 

HLAVNÉ PREDNOSTI:

  • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
  • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
  • Diaľková diagnostika a správa dát
  • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
  • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním bez pohonu/s pohonom rotačných nástrojov i s Y-osou
  • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
  • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie