Profil spoločnosti

Zobraziť v aktualitách: 

Akciová spoločnosť TRENS SK, a. s. je najväčším výrobcom obrábacích strojov na Slovensku a dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších výrobcov obrábacích strojov v Európe. Počas celého, dnes už 80 ročného, obdobia existencie spoločnosti si výroba udržiavala strojársky charakter s prevažujúcim zameraním na obrábacie stroje, ktoré sú dodnes známe pod značkou „TOS“.

V súčasnosti až 95% produkcie obrábacích strojov smeruje na export a sústruhy značky TRENS či už univerzálne hrotové sústruhy alebo CNC sústruhy, môžete nájsť vo viac ako 80-tich krajinách celého sveta, kde sú známe ako obrábacie stroje s vysokou spoľahlivosťou, presnosťou a vysokou technickou úrovňou.

Spoločnosť disponuje výrobným zázemím potrebným na zabezpečenie svojho i kooperačného sortimentu. Všetky obrábacie stroje sú vyvíjané s ohľadom na najmodernejšie trendy vývoja CNC strojov a požiadavky zákazníkov. Dlhoročné skúsenosti, investície do neustáleho výskumu, vývoja a modernizácie výroby sa odrazili v harmonizácii interného prostredia a rastúcej efektivite výroby. Výsledkom sú inovatívne riešenia prispôsobené náročným  požiadavkám trhu, ktoré sú vyhľadávané množstvom renomovaných zahraničných firiem.
Svojim zákazníkom poskytuje okrem širokej škály obrábacích strojov aj servis sústruhov, generálne opravy sústruhov, tvorbu technológií a školenia operátorov.