SE320 NUMERIC

SE320 NUMERIC je stroj, ktorý nájde uplatnenie hlavne v strojárskej malo a stredne sériovej výrobe súčiastok menších rozmerov a zároveň je vhodný aj do prevádzok s kusovou výrobou. Na stroji je možné obrábať jednoduché, ale aj tvarovo veľmi zložité prírubové i hriadelové obrobky z kovu a plastu. Taktiež je vhodný ako učebná pomôcka pre stredné i vysoké školy technického zamerania. Na stroji je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom cykle. Tým sa otvárajú nové možnosti v kusovej výrobe a zvyšovanie produktivity pri obrábaní malých sérií.

 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Minimálne zástavbové rozmery
 • Jednoduchá a komfortná obsluha
 • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
 • Náhon vretena cez remeňové prevody – nízka úroveň vibrácií, ktoré sa negatívne prejavujú  pri obrábaní
 • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
 • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
 • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita  počas celej životnosti stroja
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY:

Vylievané vodiace plochy suportov klznou hmotou - dosiahnutie presnosti polohovania aj pri minimálnej rýchlosti pohybu Predpäté brúsené guličkové skrutky – vysoká rozmerová presnosť obrobkov Meranie geometrie stroja pomocou laserového zariadenia – presné nastavenie osových parametrov stroja
Variabilita možností výberu rôznych nástrojových hláv. Konštantná rezná rýchlosť - vysoká kvalita opracovaných plôch Opracovanie súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu Široká ponuka riadiacich systémov

 

Tieto stroje kombinujú výhody konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný sústruh a ovláda sa ručnými kolieskami. Ak je požadované, je možné mieru automatizácie obrábania postupne zvýšiť až do plnej CNC prevádzky. Takže technologické operácie obrábania je možné vykonávať jednoducho vypĺňaním vopred preddefinovaných cyklov prípadne štandardným programovaním. Stroje sú preto ideálne pre kusovú a malosériovú výrobu na opracovanie jednoduchých súčiastok i súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu. Geometrická presnosť strojov zodpovedá normám  ISO 1708 a ISO 230-1.
 

HLAVNÉ PREDNOSTI:

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Nenáročná obsluha
 • Práca v ručnom, cyklovom i automatickom režime
 • Softvérová podpora pre kontúrové programovanie i DIN programovanie
 • Polohovanie osí priamo pomocou servomotorov
 • Výber z voľby riadiaceho systému – SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • Možnosť použitia 8-polohovej automatickej nástrojovej hlavy bez pohonu/s pohonom rotačných nástrojov
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva – hydraulické upínania, dopravníky triesok, držiaky vyvrtávacej tyče, pevné a pohyblivé opierky, upínacie dosky a skľučovadlá, hydraulický koník

 

Typ stroja jedn. SE320 NUMERIC SE520 NUMERIC SE820 NUMERIC SE1020 NUMERIC SE520 SL NUMERIC
Pracovný rozsah :            
Max. obežný priemer mm 320 520 800 1020 520
Max. obežný priemer nad suportom mm 170 290 515 740 290
Max. sústružený priemer s ručným nástrojovým systémom MultiSuisse mm B 320 B 526/ C 476 C 825 C 1040 X
Max. sústružený priemer s automatickým nástrojovým systémom SAUTER mm 210 310 665 965 X
Vzdialenosť hrotov mm 750 950/1450* 2000/3000*/4000*/6000*/8000* 2000/3000*/4000*/6000*/8000* 2000
Výška hrotov nad lôžkom mm 150 250 394 509 250
Max. priemer tyčového polotovaru mm 41/55* 75/103* 130 130 75/103*
             
Hlavné vreteno :            
Ukončenie vretena Bajonet (ISO702-III)   B5/B6* B8/B11*     B8/B11*
Ukončenie vretena Camlock (ISO702-II)   D6* D8*/D11* D11* D11* D8*/D11
Ukončenie vretena A2 (ISO702-I)       A2-11 A2-11  
Vŕtanie vretena mm 42/57* 77/105* 133 133 77/105*
Priemer vretena pod prednými ložiskami              mm 70/90* 120/150* 180 180 120/150*
Max. otáčky vretena na I.prevodovom stupni min -1 880 650 415 415 650
Max. otáčky vretena na II.prevodovom stupni min -1 3500 2600 1600 1600 2600/2200*
Upínanie ručné mm 160/200* 250/315* 400/500* 400/500* 250/315*
Upínanie hydraulické* mm  - 200* 315/400* 315/400* 210
             
Pohon vretena :            
Výkon elektromotora hl. pohonu S1 kW 7 11 30 30 11
Výkon elektromotora hl. pohonu S6 kW 10 15 45 45 15
Krútiaci moment na I.prevodovom stupni S1 Nm 210 525 2982 2982 525
Krútiaci moment na I.prevodovom stupni S6 Nm 285 715 4473 4473 715
Krútiaci moment na II.prevodovom stupni S1 Nm 52 132 761 761 132
Krútiaci moment na II.prevodovom stupni S1 Nm 70 180 1142 1142 180
             
Suporty s pohonmi :            
X-os            
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷3000 1÷5000 1÷3000 1÷3000 1÷3000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 3000 6500 5000 5000 3000
Pracovný zdvih mm 183 270 405/550* 550 270
Z-os            
Rozsah posuvov pozdĺžneho suportu mm.min -1 1÷5000 1÷5000 1÷5000 1÷5000 1÷5000
Rýchloposuv pozdĺžneho suportu mm.min -1 10000 6500 6000/5000* 6000/5000* 10000
Pracovný zdvih mm 790 950/1450* 1925/2925*/3925*/5925*/7925* 1925/2925*/3925*/5925*/7925* 2100
             
Ručné nástrojové systémy            
Rychloupínací nástrojový držiak   MultiSuisse B MultiSuisse B MultiSuisse C MultiSuisse C MultiSuisse B*
Max. prierez noža mm 25x25 25x25 32x32 32x32 25x25*
Rychloupínací nástrojový držiak     MultiSuisse C* MultiSuisse D* MultiSuisse D* MultiSuisse C
Max. prierez noža mm   32x32* 40x40* 40x40* 32x32
             
Ručné revolverové nástrojové systémy*            
Rychloupínací revolverový nástrojový držiak     Parat RD 2* Parat RD 4* Parat RD 4* Parat RD 2*
Max. prierez noža mm   25x25 50x50* 50x50* 25x25
Rychloupínací revolverový nástrojový držiak     Parat RD 3*     Parat RD 3*
Max. prierez noža mm   32x32     32x32
Rychloupínací revolverový nástrojový držiak     Algra TGA-R-250*    
Algra TGA-R-250*
 
Max. prierez noža mm   25x25     25x25
Rychloupínací revolverový nástrojový držiak     Algra TGA-R-300*     Algra TGA-R-300*
Max. prierez noža mm   32x32     32x32
Rychloupínací revolverový nástrojový držiak Coromant Capto           Capto C4/Multifix C*
Max. prierez noža           32x32
Rychloupínací revolverový nástrojový držiak Coromant Capto           Capto C5/Multifix C*
Max. prierez noža           32x32
             
Automatické nástrojové systémy*            
4-boká revolverová hlava bez pohonu rotačných nástrojov*       SAUTER* SAUTER*  
Počet nástrojových pozícií   (DIN 69881)       4* 4*  
Max. priemer nástroja mm     80* 80*  
Max. prierez noža mm     32x32* 32x32*  
             
Axiálna revolverová hlava bez pohonu rotačných nástrojov*   SAUTER* SAUTER* SAUTER* SAUTER* SAUTER*
Počet nástrojových pozícií   8* 8* 8* 8* 8*
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 20* 30* 50* 50* 30*
Max. prierez noža mm 16x12* 20x16* 32x25* 32x25* 20x16*
             
Axiálna revolverová hlava s pohonom rotačných nástrojov*     SAUTER* SAUTER* SAUTER* SAUTER*
Počet nástrojových pozícií     8* 8* 8* 8*
Počet poháňaných nastrojových pozícií     8* 8* 8* 8*
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm   30* 50* 50* 30*
Max. prierez noža mm   20x16* 32x25* 32x25* 20x16*
Výkon motora pre pohon nástrojov kW   4,5* 5,7* 5,7* 4,5*
Max. krútiaci moment Nm   20* 35,7* 35,7* 20
Max. otáčky min -1   4000* 3400* 3400* 4000*
             
Koník :            
Vnútorný kužeľ hrotovej objímky   MORSE 4 MORSE 5 MORSE 6 MORSE 6 MORSE 5
Priemer hrotovej objímky mm 60 80 120 120 80
Zdvih pinoly/koníka mm 120 160 210 210 160
Pojazd koníka mm          
Ovládanie   ručné ručné ručné ručné ručné
Rozsah prítlačnej sily* (opcia hydraulický výsuv pinoly) daN   80-800* 300/2500 300/2500 80-800*
             
Rozmery stroja :            
Výška mm 1735 1800 2115 2115 1800
Šírka mm 1490 1560 2325 2325 1850
Dĺžka s misou mm 2415 2790/3290* 4604/5632*/6660*/8604*/10604* 4604/5632*/6660*/8604*/10604* 3930
Dĺžka s dopravníkom triesok vpravo* mm 3300* 4110*/4610* 5955*/6955*/7955*/9955*/11955* 5955*/6955*/7955*/9955*/11955* 5450*
             
Hmotnosť :            
Hmotnosť (bez zvláštneho príslušenstva) kg cca 1600 cca 2700/2900* cca 7000/8000*/9000*/10000*/11000* cca 7000/8000*/9000*/10000*/11000* cca 3800
             
Riadiace systémy:            
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn   áno áno áno áno áno
FANUC 0iTD + Manual Guide i   áno áno áno áno áno
HEIDENHAIN MANUAL Plus 620   áno áno áno áno áno
https://trens.sk/sites/default/files/TRENS_%20SE_320_520_SK.pdf