Nachádzate sa tu

SE 320 NUMERIC je stroj, ktorý nájde uplatnenie hlavne v strojárskej malo a stredne sériovej výrobe súčiastok menších rozmerov a zároveň je vhodný aj do prevádzok s kusovou výrobou. Na stroji je možné obrábať jednoduché, ale aj tvarovo veľmi zložité prírubové i hriadelové obrobky z kovu a plastu. Taktiež je vhodný ako učebná pomôcka pre stredné i vysoké školy technického zamerania. Na stroji je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom cykle. Tým sa otvárajú nové možnosti v kusovej výrobe a zvyšovanie produktivity pri obrábaní malých sérií.

 
Najdôležitejšie charakteristiky:

  • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
  • Minimálne zástavbové rozmery
  • Jednoduchá a komfortná obsluha
  • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
  • Náhon vretena cez remeňové prevody – nízka úroveň vibrácií, ktoré sa negatívne prejavujú  pri obrábaní
  • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
  • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
  • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita  počas celej životnosti stroja
  • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy