Nachádzate sa tu

SE 520 NUMERIC je stroj, ktorý nájde uplatnenie v strojárskej malo a stredne sériovej výrobe a taktiež i v kusovej výrobe. Je určený na presné obrábanie jednoduchých, ale aj tvarovo zložitých obrobkov z kovu a plastu. Rovnako je vhodný aj ako učebná pomôcka pre stredné, ako i vysoké školy technického zamerania. Na stroji je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom cykle. Tým sa otvárajú nové možnosti v kusovej výrobe a pri obrábaní malých sérií.
 
Najdôležitejšie charakteristiky:

  • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
  • Jednoduchá a komfortná obsluha
  • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
  • Náhon vretena cez remeňové prevody – nízka úroveň vibrácií, ktoré sa negatívne prejavujú pri obrábaní
  • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
  • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
  • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita počas celej životnosti stroja
  • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy
  • Veľký výber doplnkového príslušenstva a opcií – hydraulické upínanie, hydraulické ovládanie koníka, pohon rotačných nástrojov, široká ponuka opierok a upínacích dosiek