Nachádzate sa tu

SE 820 NUMERIC je stroj z kategórie CNC univerzálnych hrotových sústruhov určený pre obrábanie rozmerných rotačných súčiastok. Umožňuje sústružiť vonkajšie i vnútorné valcové, kuželové i komplexné tvarové plochy a  samozrejme všetky druhy závitov. V kombinácii s vŕtaním a frézovaním umožňuje obrábanie komplikovaných a tvarovo zložitých obrobkov z tyčového materiálu, výkovkov i deleného materiálu. Široké uplatnenie nájde pri špecifických sústružníckych operáciách pre plynárensky, ropný a vodohospodársky priemysel.

Najdôležitejšie charakteristiky:

  • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
  • Jednoduchá a komfortná obsluha
  • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
  • Vreteník s dvojstupňovou prevodovkou – možnosť obrábania obrobkov s veľkým  priemerom
  • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
  • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
  • Priame odmeriavanie polohy vretena – vysoká presnosť pri  mimoosom obrábaní na  veľkých priemeroch
  • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita  počas celej životnosti stroja
  • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy
  • Veľká variabilita vyhotovení – hydraulické upínanie, hydraulické ovládanie koníka, pohon rotačných nástrojov, príklopná C-os, veľký rozsah točných dĺžok, široká ponuka opierok a upínacích dosiek