Nachádzate sa tu

CNC univerzálny hrotový sústruh je postavený na báze stroja SE520. Vďaka novému lôžku predĺženému až na vzdialenosť 2000 mm medzi hrotmi  a úplným zakrytovaním pracovného priestoru, získal výrazné technologické možnosti v oblasti obrábania dlhých súčiastok. Na stroji je možné obrábať jednoduché, ale aj tvarovo veľmi zložité prírubové i hriadelové obrobky z kovu a plastu. Pre tento účel je možné stroj vyhotoviť v rôznych špeciálnych prevedeniach a dovybaviť potrebným doplnkovým príslušenstvom. Na stroji  SE 520 SL je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom cykle. Tým sa otvárajú nové možnosti v kusovej výrobe a dochádza k zvýšeniu produktivity pri obrábaní malých sérií.
 
Najdôležitejšie charakteristiky

  • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z univerzálneho hrotového sústruhu UHS na CNC riadený stroj
  • Jednoduchá a komfortná obsluha stroja pomocou veľkej dotykovej obrazovky
  • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
  • Náhon vretena cez remeňové prevody – minimálne vibrácie pri obrábaní
  • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
  • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou – nízke prevádzkové náklady
  • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia – vysoká presnosť a stabilita počas celej životnosti stroja
  • Úplne zakrytovaný pracovný priestor – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy so zamedzením  odletovania triesok a úniku chladiacej kvapaliny, čo umožňuje zvýšiť tlak chladenia a reznú rýchlosť a prispieva tak k zvyšovaniu produktivity pri obrábaní
  • Veľký výber doplnkového príslušenstva a opcií – hydraulické upínanie, hydraulické ovládanie koníka, hydraulicky i manuálne ovládané samostrediace opierky v rôznych vyhotoveniach, blok pre uchytenie vŕtacích antivibračných tyčí, pohon rotačných nástrojov, široká ponuka upínacích dosiek
  • Intuitívne a užívateľsky veľmi komfortné softwérové ovládanie stroja