Nachádzate sa tu

Stroj určený do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Vyhotovenie s pohyblivým protivretenníkom umožňuje komplexné obrobenie súčiastok s dokončením na jednom stroji, čo skracuje čas výroby a zvyšuje presnosť obrobkov. Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. Vysoká variabilita modulárnej konštrukcie umožňuje vyskladať optimálnu zákaznícku konfiguráciu od jednoduchého 3-osého sústruhu až po vysokoproduktívne 9-osé sústružnícke centrum pre plne automatizovanú prevádzku.
 
Najdôležitejšie charakteristiky:

  • Veľká variabilita stavebnicového systému umožňuje vyskladať stroje podľa technologických požiadaviek zákazníka
  • Vyhotovenie s elektrovretenami
  • 12-polohová nástrojová  hlava VDI 30  bez/s pohonom rotačných nástrojov aleboY-osou
  • Diaľková diagnostika a správa dát
  • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, odoberače obrobkov, automatické otváranie dverí, odsávanie pár pracovného priestoru