Nachádzate sa tu

Sústružnícke obrábacie centrum pre efektívnu výrobu a dosahovanie vysokej produktivity. Optimalizovaná konštrukcia nosnej štruktúry stroja, Y  os na princípe suportového klina v kombinácii s valivými valčekovými vedeniami zabezpečuje vysokú tuhosť, trvalú opakovanú presnosť a maximálnu stabilitu obrábania. Variabilita modulárnej koncepcie umožňuje flexibilne prispôsobiť konfiguráciu stroja požiadavkám zákazníkov.
 

Najdôležitejšie charakteristiky

 • Modulárna koncepcia umožňujúca zostaviť stroj pre široký rozsah technológií a materiálov
 • Protivreteno s priechodzím upínaním umožňuje kompletné opracovanie
 • Y os s použitím suportového klina prispieva k zvýšeniu stability rezného procesu
 • Rýchla nástrojová hlava veľkosti VDI 40 s 12-imi poháňanými nástrojmi
 • C osi so samostatným servopohonom pre zabezpečenie  presnej a stabilnej polohy obrobku pri zaťažení reznými silami
 • Valivé valčekové vedenia s únosnosťou dimenzovanou pre náročné hrubovacie ale i presné dokončovacie operácie
 • Zväčšené vŕtanie vretien rozširuje možnosti obrábania širšieho sortimentu obrobkov
 • Integrovaný riadiaci panel zlepšuje ergonómiu ovládania stroja operátorom
 • Programovanie v grafickom 3D prostredí s pomocou technologických cyklov
 • Technológie pohonov s úsporou elektrickej energie
 • Možnosť integrácie priemyselných robotov pre manipuláciu polotovarov a obrobkov
 • Chladiace zariadenie s tlakom od 0,7 MPa (7 barov) do 2,0 MPa (20 barov)