Nachádzate sa tu

Servis, generálne a stredné opravy

Tím kvalifikovaných a skúsených servisných technikov spoločnosti TRENS SK zabezpečuje komplexné servisné služby počas celej doby prevádzkovej životnosti sústruhov.

Poskytuje flexibilné riešenie požiadaviek:

 • telefonické poradenstvo v pracovných dňoch od 08:00 do 15:30 hod na telefónnom čísle +421 908 707 820 (po 15.30 je možné zanechať odkaz na záznamníku, na základe ktorého budete kontaktovaný zodpovedným  zamestnancom)
 • možnosť získať odpovede na otázky zasielané poštou, faxom +421 32 7436 645 alebo e-mailom servis@trens.sk
 • servisné zásahy cez internetové pripojenie (diaľková diagnostika) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod

Profesionálny prístup servisných pracovníkov TRENS, ich odborné znalosti a skúsenosti sú zárukou splnenia požiadaviek zákazníkov v technickej, technologickej a servisnej oblasti.
 
Servis sústruhov
Zoznam sústruhov, ktoré servisujeme:
SN40, SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80,
SE320, SE520, SE820, SE1020,
SBE300, SBL300, SBL500, SBL700, SBX500

Servis sústruhov zahŕňa tieto činnosti:
1. Uvádzanie sústruhov do prevádzky a zaškolenie obsluhy, školenia programovania riadiacich systémov FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN
2. Záručný a pozáručný servis sústruhov vyrobených v TRENS 
3. Odstraňovanie porúch stroja 

Preventívna prehliadka sústruhov:
    Pri preventívnych prehliadkach sa kontroluje funkčnosť všetkých častí, mechanickej   
    vôle, vretena, mazania, chladenia, vedenia osí stroja a elektrickej časti stroja, meranie geometrie stroja.
    Prínos preventívnej prehliadky pre zákazníka:
     - úspora nákladov na údržbu stroja
     - nižší počet porúch a nepredvídaných opráv a výpadkov výroby
     - možnosť voľby periodicity (polročne, ročne)

 
Opravy sústruhov podľa požiadaviek zákazníka: 
V rámci opráv sústruhov ponúka spoločnosť TRENS SK nasledovné služby:

 • Komplexná demontáž stroja na podskupiny
 • Diagnostika a vymedzenie rozsahu opravy stroja
 • Oprava poškodených častí
 • Prebrúsenie lôžok, saní, suportov, vretena a nová pinola
 • Zaškrabávanie jednotlivých podskupín do geometrických pozícií podľa protokolu presnosti
 • Výmena poškodených a opotrebovaných dielov (ložísk, ozubených kolies, skrutiek, matíc, spojky)
 • Čiastočná alebo kompletná výmena elektro častí stroja
 • Povrchová úprava (nový náter)
 • Vystavenie revíznej správy elektroinštalácie stroja  
 • Vystavenie protokolu presnosti stroja
 • Ustavenie a predvedenie stroja u zákazníka

Garantujeme:

 • Výrobu a použitie originálnych dielov
 • Odbornú diagnostiku pri demontáži a montáži jednotlivých častí
 • Vykonávanie zábehu vretenových ložísk podľa doporučenia výrobcu
 • Meranie presnosti polohovania jednotlivých osí laserovým interferometrom s následnou softvérovou korekciou
 • V rámci Slovenska sme lídrom v schopnosti brúsenia vodiacich plôch s vysokou presnosťou
 • Ako výrobca vlastníme a máme prístup ku všetkým technológiám potrebným k oprave stroja, čím vieme zvládnuť prípadné neočakávané požiadavky či situácie počas priebehu opravy

Stroje po oprave poskytujú cenovo výhodnú alternatívu pri zachovaní liatinového rámu s garantovaním technických parametrov nového stroja.
Vykonávame opravy sústruhov  SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80, SE320, SE520, SE820, SE1020, SBE300, SBL300, SBL500, SBL700, SBX500.
 
Stredné opravy
Oprava poškodených častí stroja, nastavenie geometrie, odstraňovanie porúch po havárii stroja, výmena ložísk, skrutiek a matíc - všetko, čo je spojené so správnym chodom stroja.

Servisný (reklamačný) protokol