Nachádzate sa tu

Servis, generálne a stredné opravy

Tím kvalifikovaných a skúsených servisných technikov spoločnosti TRENS SK zabezpečuje komplexné servisné služby počas celej doby prevádzkovej životnosti sústruhov.

Poskytuje flexibilné riešenie požiadaviek:

 • telefonické poradenstvo v pracovných dňoch od 08:00 do 15:30 hod na telefónnom čísle +421 908 707 820 (po 15.30 je možné zanechať odkaz na záznamníku, na základe ktorého budete kontaktovaný zodpovedným  zamestnancom)
 • možnosť získať odpovede na otázky zasielané poštou, faxom +421 32 7436 645 alebo e-mailom servis@trens.sk
 • servisné zásahy cez internetové pripojenie (diaľková diagnostika) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod

Profesionálny prístup servisných pracovníkov TRENS, ich odborné znalosti a skúsenosti sú zárukou splnenia požiadaviek zákazníkov v technickej, technologickej a servisnej oblasti.
 
Servis sústruhov
Zoznam sústruhov, ktoré servisujeme:
SN40, SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80,
SE320, SE520, SE820, SE1020,
SBE300, SBL300, SBL500, SBL700, SBX500

Servis sústruhov zahŕňa tieto činnosti:
1. Uvádzanie sústruhov do prevádzky a zaškolenie obsluhy
2. Záručný a pozáručný servis sústruhov vyrobených v TRENS SK
3. Preventívne prehliadky sústruhov
    Pri preventívnych prehliadkach sa kontroluje funkčnosť všetkých častí stroja, mechanické   
    vôle, vreteno, mazanie, chladenie, vedenie osí stroja a elektrická časť stroja.
    Prínosy preventívnej prehliadky:
     - úspora nákladov na údržbu stroja
     - nižší počet porúch a nepredvídaných opráv a výpadkov výroby
     - možnosť voľby periodicity (štvrťročne, polročne, ročne)
4. Školenia obsluhy a údržby sústruhov
5. Špecializované školenia základného programovania riadiacich systémov Siemens, Heidenhein, Fanuc 
6. Tvorba technológie podľa konkrétnej súčiastky na základe požiadaviek zákazníka (vytypovanie náradia, upínania)
 
Generálne opravy
V rámci generálnych opráv sústruhov ponúka spoločnosť TRENS SK nasledovné služby:

 • Komplexné rozobratie stroja, podskupín a ich vyčistenia
 • Prebrúsenie lôžok, saní, suportov, vretena a pinoly
 • Výmenu poškodených dielov (ložísk, ozubených kolies, skrutiek, matíc, spojky)
 • Kompletnú výmenu elektro častí stroja
 • Povrchovú úpravu (nový náter)
 • Revíznu správu elektroinštalácie stroja  
 • Nastavenie presnosti nového stroja
 • Protokol presnosti
 • Návod na obsluhu
 • Ustavenie a predvedenie stroja u zákazníka

Stroje po generálnej oprave poskytujú cenovo výhodnú alternatívu pri zachovaní liatinového rámu s garantovaním technických parametrov nového stroja.
Vykonávame generálne opravy sústruhov  SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80, SE320, SE520, SE820, SE1020, SBE300, SBL300, SBL500, SBL700, SBX500.
 
Stredné opravy
Oprava poškodených častí stroja, nastavenie geometrie, odstraňovanie porúch po havárii stroja, výmena ložísk, skrutiek a matíc - všetko, čo je spojené so správnym chodom stroja.

Servisný (reklamačný) protokol