Nachádzate sa tu

TRENS 1937-2017
                                                              
1937 až 2017. Osemdesiat ťažkých, ale hlavne krásnych rokov. To je jednoduchá bilancia spoločnosti TRENS SK Trenčín. Veru, je to už 80. rokov, čo strojárenská výroba urobila prvé     kroky na mieste súčasnej firmy TRENS. V živote človeka je to méta, na ktorú pozeráme s úctou a pokorou. V živote firmy je to   fantastický úspech, byť na trhu osem desaťročí.


Znie to neuveriteľne, že počiatok našej spoločnosti siaha do obdobia ešte pred   druhou svetovou vojnou... Dovoľte preto malú exkurziu do tejto 80. ročnej histórie.

V roku 1937 premiestnila vtedajšia česká spoločnosť WALTER výrobu leteckých motorov do Trenčína – Kubrej. Jej zámery však   narušili udalosti druhej svetovej vojny. Postupne tu pôsobili Škodove závody, závod OMNIA–Strojárne a automechanika, ktorý sa   zaoberal výrobou jednoduchých poľnohospodárskych zariadení, plniacich automatov, kuchynských robotov, ... V tom čase mal   podnik okolo 300 zamestnancov. V januári 1951 bol národný podnik OMNIA začlenený ako pobočný závod do strojárskeho   národného podniku Dubnica nad Váhom. Reštrukturalizácia závodu priniesla zmenu výrobného programu s orientáciou na výrobu   hrotových sústruhov špeciálnej techniky pre vojenské účely.
 O dva roky neskôr došlo k osamostatneniu podniku pod názvom STROJÁRNE 9. MÁJA, aby sa v roku 1958 stal znovu súčasťou dubnického podniku Strojárske a metalurgické závody. Ďalší dôležitý rok v živote podniku je rok 1963, kedy sa stal samostatným národným podnikom s názvom TOS Trenčín. V nasledujúcich rokoch patrili pod TOS Trenčín podniky v Galante, Spišskej Novej Vsi a prevádzka v Hornom Sŕní. V tomto období bol TOS súčasťou trustu TST Praha a po organizačných zmenách v roku 1980 došlo aj k zmene názvu podniku na Továrne strojárskej techniky, koncernový podnik TOS Trenčín. V roku 1986 pracovalo v celom podniku 4.764 pracovníkov. V truste TST zotrval podnik do roku 1989. V tomto roku sa osamostatnil a vrátil k názvu TOS Trenčín ako štátny podnik.
V roku 1992 bola zahájená privatizácia podniku a došlo k zmene na akciovú spoločnosť. Ďalším významným medzníkom bol rok 1998, kedy došlo k zmene majiteľov podniku a následne i k zmene názvu na TRENS Trenčín. Od tohto roku  bol k názvu pripojený prívlastok SK a súčasný názov znie TRENS SK, akciová spoločnosť Trenčín.

Výroba sústruhov začala v Trenčíne roku 1951 popri výrobe špeciálnej techniky. Boli to stroje pod označením SUR 260-400. V roku 1957 došlo k prevzatiu výroby univerzálneho hrotového sústruhu SV 18 R z TOS Kuřim. Dôležitým medzníkom pre ďalší rozvoj bol rok 1961, odkedy má podnik vlastnú vývojovú konštrukciu obrábacích strojov. Ďalšie modifikované typy sústruh

u SV18R (SV18RA, SV18RB, SV18RD) boli vyvíjané už v TOS Trenčín. V tom istom roku bola z TOS Čelákovice prevzatá konštrukčná koncepcia pre výrobu stroja SN 40 a SN 71, čím sa rozšírila výroba o tieto typorozmery. Ich výroba v odvodených modifikáciách SN 50C a SN 71C pretrváva do dnešnej doby. Na tieto komerčne úspešné typy nadviazal roku 1967 typ sústruhov pod označením SUI. Dodnes TRENS SK produkuje stroj s označením SUI 80.
Postupne sa v Trenčíne vyvíjali a vyrábali malé sústruhy, revolverové sústruhy, poloautomatické čelné sústruhy, poloautomatické kopírovacie sústruhy, jednoúčelové stroje, portálové manipulátory, obrábacie centrá i CNC sústruhy.
V rokoch 1994-1995 podnik začal s vývojom a výrobou prototypu nového radu univerzálnych hrotových sústruhov s pracovným označením UNIS. Z tejto rady je aj dnes v pro
duktovom portfóliu stroj SN500 a SN710.   
Nová história v oblasti CNC sústruhov sa začala v roku 1997 prípravou projektu s označením SBL 500 CNC. Išlo o prvý sústruh so šikmým lôžkom. V rade CNC strojov sa postupne etablovali stroje SBL 300, SBE 300, SBX 500, SE 320, SE 520, SE 820 a SE 1020. V tomto roku k nim pribudne stroj SE 520 SL, ktorý bude predstavený našim zákazníkom na výstavách EMO Hannover a MSV Brno.
Máme vlastný produkt určený pre koncových zákazníkov, máme vlastný vývoj. Tým sa môže dnes pochváliť už len málo slovenských firiem.       
Počas 80. ročnej existencie prežil TRENS SK a jeho predchodcovia v strojárskej výrobe obdobia veľmi priaznivé, ale aj obdobia menej priaznivé. To, že sme „i napriek značnému dôchodkovému veku“ stále tu, je kombináciou viacerých faktorov. Hľadanie vlastnej cesty, neštandardné riešenia, dobré rozhodnutia a odhady, priaznivá situácia na trhu, nutná dávka šťastia a samozrejme ľudia vo firme.

 
Keby sa mala charakterizovať typická črta, ktorá sa prelína 80-imi rokmi existencie našej spoločnosti, tak by to boli tri slová: Tradícia - Zručnosť - Kvalita. Alebo jedným slovom Ľudia.  
Ľudia sú tým naším najväčším bohatstvom a pýchou. Nedá sa nespomenúť aspoň pár mien, ktoré tvorili dejiny TRENSu – p. Wichterle,
p. Dobiáš, p. Šišovský, p. Mička, p. Filípek, p. Margetinec, p. Pástor, p. Gajdušek, ...
 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe 80. ročnej histórie spoločnosti TRENS  SK. Všetkým tým generáciám, niekoľkým tisícom ľudí, ktorí v TRENS pracovali, pracujú či budú pracovať v ďalších rokoch.         
 
Galéria: