Nachádzate sa tu

HISTÓRIA  TRENS SK, a. s.

  • 2011 - TRENS SK, a. s.
  • 1998 - TRENS, a. s.
  • 1992 - TOS Trenčín, akciová spoločnosť
  • 1963 - TOS Trenčín, národný podnik
  • 1962 - výroba obrábacích strojov – hlavný výrobný program, vlastné výskumno-vývojové pracoviská
  • 1951 - začiatok výroby obrábacích strojov (sústruhy) a špeciálnej techniky
  • 1946 - OMNIA – Strojárne a automechanika - výroba poľnohospodárskych a potravinárskych strojov a zariadení
  • 1937 - vznik továrne (firma WALTER) -  výroba leteckých motorov

 

1992

1995

1998

2012

História firmy siaha až do roku 1937, kedy sa česká firma WALTER rozhodla premiestniť výrobu leteckých motorov na Slovensko. V priebehu ďalších desaťročí sa menili výrobný program i využitie továrenských objektov – od skladov cez opravárenské práce, výrobu poľnohospodárskych a potravinárskych strojov a zariadení až po výrobu vojenskej techniky a obrábacích strojov.
Významným obdobím v histórii firmy boli roky 1951-1952, v ktorých sa rozbehla výroba hrotových sústruhov. Od tej doby sa traduje výroba obrábacích strojov.
K výraznému rozmachu výroby obrábacích strojov, k rozšíreniu ich sortimentu a k zvýšeniu technickej úrovne došlo po roku 1962 po vytvorení a vybudovaní vlastného výskumno-vývojového pracoviska pre oblasť obrábacích strojov.
Viackrát sa zmenila i právna forma štátneho vlastníctva továrne až po právne samostatný štátny podnik v rokoch 1989-1992.  
V rokoch 1963-1998 pôsobila spoločnosť pod obchodným menom TOS Trenčín. V apríli 1998 bola schválená zmena obchodného mena na TRENS, a. s.
I keď TRENS musela odstúpiť používanie značky „TOS“, tradícia vysokej kvality obrábacích strojov, ich technická dokonalosť a dlhá životnosť zostávajú i naďalej jednou z hlavných priorít spoločnosti.

Od roku 2011 spoločnosť vystupuje pod zmeneným menom TRENS SK, a. s.