Vedenie spoločnosti

Zobraziť v aktualitách: 
Ing. Eduard Šebök
Generálny riaditeľ pre stratégiu a rozvoj.
tel.: +421 915 847 157
e-mail: e.sebok@trens.sk
 
Ing. Vladimír Vrtel
Generálny riaditeľ pre ekonomiku a výrobu.
tel.: +421 915 993 200
e-mail: v.vrtel@trens.sk
 
Bc. Jaroslav Hadvig
Obchodný riaditeľ
tel.: +421 915 180 451
e-mail: j.hadvig@trens.sk
 
Dušan Hajský
Riaditeľ predaja
tel.: +421 908 788 389
e-mail: j.hajsky@trens.sk
Bc. Martin Nižňan
Riaditeľ obstarávania
tel.: +421 908 677 584
e-mail: m.niznan@trens.sk
 
Ing. Ladislav Novota
Technický riaditeľ
tel.: +421 915 495 965
e-mail: l.novota@trens.sk
 
Ľuboš Kadlecay
Výrobný riaditeľ
tel.: +421 918 476 021
e-mail: l.kadlecay@trens.sk
 
Ing. Štefan Čabrej
Generálny riaditeľ spoločnosti TRENS RUS
tel.: +421 908 673 660
e-mail: s.cabrej@trens.sk